C.V.

CV för utskrift

Studier:

Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet, Master of fine Art. 170 p
Färglära, Textilhögskolan i Borås. 5 p

Bildspråk och lärande - mediearbete i skolan, Liu, 7,5 hp

Specialpedagogutbildning, Liu (pågående studier). (90 hp)

 

Helena Sjögren
Skedagatan 1
582 37 LINKÖPING
073 - 92 83 188

Utställningar i urval:

 

2019

2018

2017

 

2016

2015

 

2014

 

2013

 

2012

2011

2010

 

2009

2008

 

2007

 

 

2006

2005

 

 

2004

2003

 

2002

 

 

2001

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

1999

 

 

 

1998

 

 

1997

 

 

 

 

1996

 

 

 

1995

1994

 

1993

 

Konsthall Passagen, Linköping, Det som var Det som är Det som kommer

Passagen 20 år, Konsthall Passagen, Linköping

Konsthall Lokstallet, Strömstad

Galleri Vadstena konstförening, Vadstena

Östergötlands museum, Are tou talking to me

Galleri Skådebanan, Rumineringar vid vatten, Linköping

Galleri Skådebanan, Linköping

Jubileum Konstforum, Norrköping

Östergötlands museum, Under samma tak

Östergötlands museum, Närkontakt

Galleri Skådebanan, Linköping

Hemslöjden, Nils och jag, Linköping

Källviks Galleri

Konsthall Passagen, Där drömmar blir verklighet, Linköping

Galleri Hantverket, Stockholm
Östergötlands museum, City Art Link
Hemslöjden, enFORMAT, Linköping
Östergötlands museum, Under samma tak
ALKA, Konst uppåt väggarna, Linköping
Engelska Magasinet, Rejmyre
Orangeriet i Adelsnäs, Åtvidaberg
Krapperups Konsthall
Östergötlands museum, Vågat Format, Linköping
Konstforum, Norrköping
Östergötlands museum, Fullträff, Linköping
Norrköpings Stadsmuseum
Dalarnas Hemslöjd, Falun
Galleri Koch, Stenungsund
Konsthall Passagen, Linköping
Galleri Anna H, Göteborg
Fredrikshamns Konsthall
Guangzhou Art museum i Kina
Galleri Anna H, Bovallstrand
Arvika Konsthall
Galleri Hantverket, Stockholm
Hantverksgruppen De 20, Växjö
Lust och Fägring, Göteborg
Galleri Lerverk, Göteborg
Hemslöjden, u r s p r u n g e t, Linköping
Galleri Anna H, Bovallstrand
Katrineholms Konsthall
Kisa Bibliotek
Sofiero Slott, Prakturna, Helsingborg,
Hemslöjden, Rummet ovanpå, Östergötland
Galleri Curman, Linköping
Rosendahl, Valdemarsudde, Stockholm
Hemslöjden, Kraft och Art, Linköping
Galleri Konstforum, Norrköping
Kaolin, Stockholm
Linz, Österrike
Kooperativen i Göteborg, Grebbestad
Löfstad Slott, Östergötland
Aura, utställning i Tomaskyrkan, Linköping
Östergötlands museum, Amorosum, Linköping
Klostret, Linköping
Spårvagnsutställning, Konstens Vecka, Norrköping
Stensalen, Gerlesborg, Bovallstrand
Gamla Bomullsspinneriet, Norrköping
Galleri Rosengången, Lerum
Museum of Kaunas, Alka Art Festival, Litauen
Östergötlands museum
Galleri X4, Linköping
Hagagården, Vadstena

Offentliga gestaltningsuppdrag:

 

 

2020

Offentligt gestaltningsuppdrag Trädgårdsföreningen Linköping. Port med laminerat glas utomhus.

2012 - 2013

Offentligt gestaltningsuppdrag förskolan Skogslyckan, Linköping.
Reliefer utomhus.

2009

Offentligt gestaltningsuppdrag äldreboende Timmermannen, Norrköping.

Stengodskakel monterade i järnram. En relief per våning på tiovåningshus.

2004

Utsmyckning av förskolan Duvkullen, Linköping.
Relief utomhus.

1999 - 2000

Utsmyckning av två rastplatser, Hackeboö och Herrbeta i projektet Kulturriket.
En 26 meter anlagd stig med stengodsklinker, Hackeboö.
Tolv bågar i betong med en keramisk skulptur på krönet, Herrbeta.

1998

Utsmyckning av förskolan Albatrossen, Linköping.
Reliefer utomhus.

1998

Utsmyckning på Linköpings Universitet tema Teknik och Samhälle.
Blästrat glas och tryckta textilier.

1994

Utsmyckning av daghemmet Myrstacken, Linköping.
Relief i glaserat stengods med screentryck.

1994

Utsmyckning av skola/daghem Blåsippan, Linköping.
Blästrat glas i dörrar.

1992

Utsmyckning av Blomsterskolan, Norrköping; fem reliefer i glaserat stengods med screentryck monterade i järnram.

1989 - 1991

Utsmyckningar av två kvarter för HSB, Linköping.
Reliefer, pilastrar och friser i stengods.
Nio kvadratmeter relief på vägg.
Balkongräcken och staket i smide.
Betongmoduler på yttre fasad.

Representerad:

Statens Konstråd
Länsmuseet i Linköping
Östergötlands läns landsting
Mjölby Kommun
Norrköpings kommun
Västra Götaland
Vrinnevi Sjukhus
m.m.

Stipendier:

Bildkonstnärsfonden

Östgöta Konstförenings konstnärsstipendium

Linköpings kommuns kulturstipendium